Hakkında

Fakültemiz bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün açılması konusundaki Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yaptılan teklifi 25.04.2017 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu bölümün açılması uygun görülmüştür.